Eerste lezing

Bert
Bert Meirhaeghe
Posts: 141

Beste,

De vraag is gekomen of we voor tekst kunnen kijken voor de eerste lezing op Ilse Waelkens haar begrafenis deze vrijdag.
Dit willen we doen, maar we hadden graag input gehad van iedereen met voorstellen en stukjes tekst die toepasselijk zijn.
We kunnen dan kijken om dat alles tot 1 geheel te brengen.
Mensen die geen lid zijn en dus ook geen login hebben, kunnen hun ideeën en voorstellen op het gastenboek zetten, daar houden we dan rekening mee.

met vriendelijke groet,

het bestuur.

2008-12-15 23:13:23
Putte
Putte
Posts: 231

Ik ben niet zo'n dichterstalent. Ik was zaterdag wat doelloos aan het rondsurfen en kwam toen dit stukje tegen van Ida Gerhardt (en 't staat nu ook in Ilse's Netlog gastenboek). Naar verluidt is het in Nederland vrij gekend, maar ik had het nog nooit gehoord.

DE GESTORVENE

Zeven maal om de aarde gaan,
als het zou moeten op handen en voeten;
zevenmaal om die éne te groeten
die daar lachend te wachten zou staan.
Zeven maal om de aarde gaan.

Zeven maal over de zeeën te gaan,
schraal in de kleren, wat zou het mij deren,
kon uit de dood ik die éne doen keren.
Zeven maal over de zeeën te gaan -
zeven maal, om met zijn tweeën te staan.

(uit 'De Slechtvalk' 1966)

Dit hier grijpt mij eveneens enorm aan:

Ik ben op reis
al weet ik niet waarheen
maar ergens stond geschreven
dat ik deze weg moest gaan
en al aarzel ik soms even
langs die eindeloze baan.

Ik heb geen geld
geen kaart en geen kompas
maar ik zie de tekens
en die zeggen mij genoeg
en al geeft er niemand antwoord
op de dingen die ik vroeg
toch weet ik
aan het eind vind ik gehoor.

Ik ben een vogel die z'n vleugels spreidt
zo wil ik vliegen altijd verder dan de zon
ik ben een paard die zonder teugels rijdt
maar er is iemand die mij leidt
en die over de dood heen mij nabij zal zijn en blijven.

En er zijn er zo nog:

De dood is niets.
Ik ben slechts aan de andere kant.
Ik ben mezelf, jij bent jezelf.
Wat we voor elkaar waren, zijn wij nog altijd.
Noem mij zoals je mij steeds genoemd hebt.
Spreek tegen mij zoals weleer,
op dezelfde toon,
niet triest, niet plechtig.

Lach om wat ons samen heeft doen lachen.
Denk aan mij, bid met mij.
Spreek mijn naam uit thuis
zonder hem te benadrukken
zonder een zweem van droefheid.

De draad is niet gebroken.
Waarom zou ik uit je gedachten zijn?
Omdat je mij niet meer ziet?
Neen, ik ben niet ver,
juist aan de andere kant van de weg.
Zie je, alles is goed.
Je zult mijn hart opnieuw ontdekken
en de tederheid terugvinden.
Dus, droog je tranen en ween niet,
als je van mij houdt.

(Sint-Augustinus)

2008-12-16 00:17:55
Lode
Lode Coopman
Posts: 62

kijken we voor een algemene tekst of verwerken we de klj in deze lezing? Daarmee wil ik dan bedoelen: wat ilse voor de klj betekende, ...

2008-12-16 08:56:25
Bert
Bert Meirhaeghe
Posts: 141

Ik denk dat eerste lezing meer het volgende is:
Wie Ilse was voor ons, wat ze voor ons betekende.

2008-12-16 10:55:06
Yves
Yves Waelkens
Posts: 2

dit is een tektstje van Petra Devos

Hier volgt mijn tekstje:

Ilse,mijn swingmaatje
alleen met jou kan ik swingen? Jij was de leider. Wat hebben wij veel leuke momenten gehad in en buiten KLJ. We hadden samen veel plezier, we konden goed praten, je was een echte vriendin!
Maar toen werd je ziek, je vervreemde van je leven. Je ging je best doen om je vroegere leven te herpakken. Wij hebben je allemaal zo goed mogelijk willen helpen. Maar het is je niet gelukt.
Ik was zo blij toen je vorige woensdag belde om te vragen of je nog eens mocht komen. Natuurlijk, jij was altijd welkom, dat wist je.
We hadden een leuke namiddag, we bakten samen pannenkoeken, ik zag je af en toe lachen. Het had je goed gedaan zei je. Ik had terug een beetje hoop. Maar blijkbaar kwam je afscheid nemen, ik had het niet door...

Meisje ik ga je echt missen!!

2008-12-16 15:59:05
Koen
Koen De Smet
Posts: 16

de tweede tekst die Pascal vermeld is echt aangrijpend, deze zou ik zeker wel durven opnemen in de eerste lezing.
Ik vermoed trouwens dat meerdere mensen een kort tekstje kunnen voorlezen...

2008-12-16 21:04:08
Stephanie
Stephanie Deconinck
Posts: 1

Waarom jij, waarom nu al,
Je was zo jong en nog zo geliefd.
Ik wil je herinneren zoals je was,
Nee, jou vergeten zal ik niet.
De herinneringen blijven in mijn gedachte,
De foto's en video's waar je op lachte.
In mijn hart zal je altijd blijven bestaan,
Ik neem nu afscheid, jij moet nu gaan,
In mijn hart zal je altijd blijven voort bestaan.

slaapzacht meisje x.

2008-12-16 23:09:03
Dries
Dries Delbecque
Posts: 2

Ilse,

Geen sportfeest, west- of landjuweel ging voorbij zonder jouw aanwezigheid. De lach op je gezicht tijdens het wimpelen, de volledige overgave tijdens het lopen, je evenwicht zoeken tijdens de piramide,….. altijd stond je klaar om er het beste van te maken en om KLJ Waregem mee op de kaart te plaatsen. Je was een echte teamspeler ook al had je het zelf niet altijd gemakkelijk.

Weet dat je nooit ver weg zal zijn en en dat je voor altijd een plaatsje verdient, dicht bij ons

Het gaat je goed,

2008-12-17 09:51:35
Stijn
Stijn Waelkens
Posts: 1

Ilse,

Je kon sporten als geen ander
Je kon feesten als geen ander
Ja,zelf op de top van ons piramide was je altijd te vinden.

Je was nooit verlegen om een grap uit te halen,
zo zijn er tal van momenten die je met geld niet kunt betalen.

Ik hoop dat je nu rust hebt gevonden,
en dat god mag geven , wat wij niet konden.

Ook al kon je de pijn niet meer dragen,
wij zullen je altijd in ons hart blijven dragen.

stijn.

2008-12-17 11:43:40
Bert
Bert Waelkens
Posts: 43

ik heb ook wat, misschien kunnen we er een paar doen of een paar trachten tesamen te smijten.

Het leven is mooi, maar niet altijd gemakkelijk. Dat het mooi is heeft ilse zeker en vast geweten. Als je terugdenkt aan alle mooie momenten die we samen beleefd hebben in klj, wimbo, op fuiven op familiefeesten. Bij al je andere vrienden van rustenburg, voetbal, muziek en vele meer hetzelfde verhaal. Teveel schitterende ogenblikken om nu op te noemen, maar die we niet vergeten. Toch moet ik vooral denken aan het laatste kamp waarbij je alle moed hebt samen genomen om toch mee te gaan. Eens ter plaatste heb je je geamuseerd zoals iedereen, niets aan de hand.
Dat het leven niet eenvoudig is heb je ook zeker en vast geweten, maar zoals bij de goede herinneringen waren ook hier dezelfde mensen aanwezig die wisten dat het niet altijd super met je ging en je er steeds weer probeerden bovenop te krijgen. Helaas kon je op de duur niet meer genieten van de mooie dingen. Vroeger dacht ik altijd dat ilse op een dag zou wegtrekken naar een ander land en daar wel op haar poten zou vallen, misschien ietwat naief, spijtig genoeg heb je ons voorgoed verlaten, maar hoop ik wel dat je op je poten bent terecht gekomen.

2008-12-17 12:04:29
Liesbet
Liesbet Vanheusden
Posts: 1

Als ik denk aan jou,
denk ik niet aan hoe je was in je sombere dagen.
Dan denk ik wel aan hoe je was in je blije jaren,
Hoe je zwaaide met je vlag
en je onvergetelijke lach.
Hoe je op de sportfeesten altijd wel de punten wist te sprokkelen,
was het niet met de piramide,
dan was het zeker en vast met je lopen,...

Wij moeten nu afscheid van je nemen
en vormen om je heen een kring,
je felle ogen, je lach
versteenden in herinnering.
Nooit zullen wij je beeld vergeten,
je speelse blik, je energie.
Het is alsof je ons blijft wenken
naar de verre overkant.

We zullen je missen,µons hele leven lang.
Rust zacht Ilse

2008-12-17 17:47:37